White Iris, by Shere Chamness

White Iris, painting by Shere Chamness by Shere Chamness, artist

oil on canvas, 36" x 48", Copyright 1997

return to thumbnail icons